Kursöversikt

P1011273.JPG  

 

Välkommen till Etnologi och folkloristik - en introduktion. Kursansvarig: Oscar Pripp

 

KURSVÄRDERING https://doit.medfarm.uu.se/bin/kurt3/kurt/47167

RESULTAT KURSVÄRDERING 

Enskilda svar kursvärdering A1 VT22.pdf

Kursrapport Etnologi A1 Vt22.docx  

Sammanställning kursvärdering A1 VT22 .pdf 

Vi inleder med upprop, föreläsning och introduktion måndag 17 januari kl. 9.15-12, 14.15-16.   

Länk gemensam terminstart 14.15-16,

Länk Oscars undervisning 9.15-12

 

Under fem veckor kommer du att få lära dig vad etnologer och folklorister gör och hur de arbetar. Du får lära dig om ämnets metoder och perspektiv och historik samt själv pröva på att arbeta etnologiskt/folkloristiskt.

Dina lärare på kursen är Oscar Pripp (kursansvarig), Birgitta Meurling och Carina Johansson som är några av institutionens etnologer som forskar om olika kulturella fenomen i vår omvärld. Kursadministratör är Angelika Holm. Oscar Pripp är också studierektor för grundnivån på institutionen. 

 

Undervisningen sker via Zoom och består av föreläsningar, seminarier och övningsuppgifter. 

Om lektioner läggs om från IRL till Zoom:

Oscars undervisning OP https://uu-se.zoom.us/j/67061578894

Carinas undervisning CJ https://uu-se.zoom.us/j/466210193

Birgittas undervisning BM https://uu-se.zoom.us/j/68887701901

Kursens schema i Time Edit

Schema med litteraturhänvisningar

Upplägget följer schemat nedan, med reservation för smärre tidsförändringar.

Etno A1 Vt22

   2022-01-17 – 2022-02-18 Oscar Pripp 

   
17-jan 09.15-10.00

Upprop

Zoom

OP   Introduktion I Nutida etnologi
17-jan 10.15-12.00

F1

Zoom

OP   Etnologiska begrepp och perspektiv LÄSNING 1: Ambjörnsson, Hansen, Hyltén-Cavallius, Lennartsson, 
 17-jan 14.15-16.00   Zoom    

Gemensam terminstart 

18-jan 10.15-12

F2

Zoom

OP Etnografi I Kaijser & Öhlander s. 11-35, Ehn & Löfgren s. 5-16. 
21-jan 10.00-15.00

Träff litteraturgrupper

Se Uppgifter

LÄSNING 1: Ambjörnsson, Hansen, Hyltén-Cavallius, Lennartsson, Ehn & Löfgren s. 15-77, Kaijser & Öhlander: 11-35, 65-145, 265-294

 

24-jan

10.15-12.00

F3 /sem

Zoom

CJ  

Etnografi II

Se Uppgifter

LÄSNING 1: Ehn & Löfgren s. 19-77, Kaijser & Öhlander: 65-145, 265-294 SE

 

24-jan 13.15-15.00

F4

6-0022

OP  

Kultur

Se Uppgifter

LÄSNING 2: Hastrup: s. 13 -106, Pripp & Öhlander 2005, Ronström, Pripp 2018

 

25-jan

08.15-10.00

F5

2-K1028

BM  

Introduktion II b Om etnologi och folkloristik historiskt

Se Uppgifter

LÄSNING 3: Ehn & Löfgren 1996: 9-85

 

28-jan 10.15-12.00

S1

Zoom

CJ  

Seminarium 1 Observationsuppgift

Se Uppgifter

Vardagens normvärldar
           
31-jan 10.15-12.00

F6

6-0022

BM  

Ett ämne söker sin väg – metoder och perspektiv i ämneshistorien

Se Uppgifter

LÄSNING 3: Gustavsson kap 1, 2, 3 och 8, resten kursivt, Bringéus i urval.

 

01-feb 10.15-12.00

F7

Zoom

BM  

Att utforska samhället – metoder och perspektiv i ämneshistorien

Se Uppgifter

LÄSNING 3: Lövkrona (diskussionsuppgift), Lundgren, Meurling.

 

04-feb 09.15-12.00

S2

Zoom

BM  

Seminarium 2 Ämneshistoriska inriktningar, metoder och kunskapsmål

Se Uppgifter

           
07-feb 08.00-17.00 Stud.arb.    

Inläsning och förber. normkr. 

Se Uppgifter

LÄSNING 4: Habel, Pripp & Öhlander 2012, Nordström, Lundstedt, Ambjörnsson, Jonsson, Svensson, Cocq,

 

08-feb 09.15-12.00

F8 / sem

Zoom

OP  

Normkritik och normkreativitet – etnicitet, ras, vithet & queer

Se Uppgifter

LÄSNING 4: Habel, Pripp & Öhlander 2012, Nordström, Lundstedt, Ambjörnsson, Jonsson, Svensson, Cocq,

 

09-feb 08.00-17.00

Stud.arb.

     Arbete med Intervjun.
10-feb 08.00-17.00 Stud. arb.      Arbete med Intervjun.
11-feb 13.15-16.00

S3

Zoom

OP  

Seminarium 3: Intervjuseminarium

Se Uppgifter

18-feb 12.00 Inlämning     Hemtentamen och intervjuuppgift

 

Litteraturlista

Kurslitteratur Etno A1 Vt22

LÄSNING 1

Vecka 1 

Ambjörnsson, Fanny 2009. En säker plats: alternativa familjer, relationsanarki och flersamhet bland unga queeraktivister. I Barnets familjer ur barnkulturella perspektiv. Stockholm. 16 s. (pdf)

Ehn, Billy & Löfgren, Orvar (2012). Kulturanalytiska verktyg. 1. uppl. Malmö: Gleerup. S. 5-77. Bok

Hansen, Kjell 2009. Kulturarv – berättande identitet. Kulturella perspektiv 2009:1. 12 s. (pdf)

Hyltén-Cavallius, Charlotte 2014. Om organisering av äkthet, erkännande och identifikation i sámi duodji. I Talande ting. Berättelser om materialitet, Katarina Ek-Nilsson & Birgitta Meurling (red). Uppsala: Institutet för språk och folkminnen. 14 s. (pdf)

Kaijser, Lars, and Magnus Öhlander. 2011. Etnologiskt fältarbete. 2, [omarb. och utök.] uppl. ed. Lund: Studentlitteratur. S. 11-35, 65-145, 265-294. Bok

Lennartsson, Rebecka 2010. Etnografiska utfärder i 1700-talets Stockholm. Kulturella perspektiv 2010:3. 10 s. (pdf)

 

LÄSNING 2

Vecka 2

Hastrup, Kirsten 2010. Kultur. Den flexibla gemenskapen. Lund: Studentlitteratur. S. 13-106. Bok

Pripp, Oscar 2018. Att förutsäga kultur – om interkulturell kulturkritik och normkreativitet. I: Ylva Hofvander Trulsson & Maria Westvall, Skapande och integration. Lund: Studentlitteratur. (pdf)

Pripp, Oscar & Öhlander, Magnus 2005. Kulturbegreppets användningar och sociala betydelser. Linköping universitet, pdf www.ep.liu.se/ecp/015 (Länkar till en externa sida.) 16s. (pdf)

Ronström, Owe 2004. Mångfald och mångkultur. I Mångfald i kulturlivet, Oscar Pripp (red). Tumba: Mångkulturellt centrum. 13 s. (pdf)

 

LÄSNING 3

Vecka 3

Karin Gustavsson 2014. Expeditioner i det förflutna. (urval av kapitel) PDF: https://lucris.lub.lu.se/ws/files/3898366/5157411.pdf (Länkar till en externa sida.))

Ehn, Billy & Orvar Löfgren 1996. Vardagslivets etnologi. Reflektioner kring en kulturvetenskap. Sthlm. S. 9-85 Bok

Bringéus, Nils-Arvid 1990. Människan som kulturvarelse. Stockholm: Carlssons (urval) Bok

Lundgren, Britta 1996. Kön och genealogi i etnologisk ämneshistoria. I Åtskilja och förena. Etnologisk forskning om betydelser av kön, Britta Lundgren, Inger Lövkrona & Lena Martinsson (red). S. 13-86. (pdf)

Meurling, Birgitta 2006. Anna Birgitta Rooth – folklorist och professor. Meddelanden 2006. Uppsala universitet. S. 5-15. https://www.antro.uu.se/digitalAssets/629/c_629668-l_3-k_20_6meurling.pdf (Länkar till en externa sida.)

Lövkrona, Inger 2015. Barnamörderskan – lösaktig, ond eller en dålig mor? Samhällets syn på barnamord från 1600-tal till modern tid. http://www.humanistportalen.se/genusansiktet/barnamorderskan 5 sid.

 

LÄSNING 4

Vecka 4

Coqc, Coppelie 2014. Platsskapande och synliggörande. Kulturella perspektiv 2014:1. (pdf)

Habel, Ylva 2012. Rörelser och schatteringar inom kritiska vithetsstudier. I: Hübinette, Tobias m.fl. 2012. Om ras och vithet i det samtida Sverige. Tumba: Mångkulturellt centrum. 37 s. Obs! i boken Om ras och vithet i det samtida Sverige, köps eller lånas

Jonsson, Rickard & Tommaso M. Milani, 2012. Du baza henne fem: om sexistiskt språk och den Andre. Andra män: maskulinitet, normskapande och jämställdhet. S. 65-80 (pdf)

Lundstedt, Anna 2005. Vit governmentalitet. ”Invandrarkvinnor” och textilhantverk – en diskursanalys. Göteborgs universitet: Etnologiska institutionen; Stockholm: Arbetslivsinstitutet. 100 s. i urval. Inledning, valfritt empiriskt kapitel samt avslutning. http://nile.lub.lu.se/arbarch/aio/2005/aio2005_14.pdf (Länkar till en externa sida.)

Pripp, Oscar & Magnus Öhlander 2012. Att uppfatta rasism i Sverige. Om glassreklam och normstrider. I: Hübinette, Tobias m.fl. Om ras och vithet i det samtida Sverige. Tumba: Mångkulturellt centrum. 20 s. Obs! i boken Om ras och vithet i det samtida Sverige, köps eller lånas

Svensson, Ingeborg 2002. Maskulinitet som behag och begär: om läderbögars självrepresentation. Lust, lidelse och längtan. S. 74-97 (pdf)

 

Referenslitteratur

Tolgensbakk, Ida 2014. Partysvensker: GO HARD! Universitetet i Oslo: Institutt for kulturstudier og orientalske språk. S. 4, 11-13, 27-174. https://www.duo.uio.no/handle/10852/43345

 

Kursen examineras genom seminarie- och övningsuppgifter samt hemtentamen. Bedömning och betygskriterier.

När du registrerat dig, ta dig tid att informera dig om kursen och vår institution genom att klicka dig runt alla delar av detta klassrum via menyn till vänster, så att du är väl förberedd när kursen startar. 

 

Välkommen och lycka till önskar Birgitta, Carina och Oscar !  
Här finns information om du kan kontakta kursansvarig lärare, studievägledare och studierektorer per mail eller telefonKurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum