Kursöversikt

Bilden visar en fotbollsmatch i höglandet i södra Peru 2016.Välkommen till kursen Tänk som en antropolog! En introduktion som presenterar ämnet antropologi, vad antropologer studerar och hur de gör det.

Den här kursen läser du antingen som en delkurs i Kulturantropologi A 30 hp eller som en fristående kurs om 7,5 hp.

Under vårterminen 2022 kommer undervisningen de två första veckorna att hållas via Zoom med anledning av pandemin och de senaste rekommendationerna. Hur det blir de två sista veckorna återstår att se. Förhoppningsvis kan vi ses på campus då. Förändringar kan behöva genomföras med kort varsel så håll dig uppdaterad om schema och lokaler här på kurssidan.

Kursen ger dig en överblick av vad ämnet handlar om, exempel på vilka frågor antropologer ställer och hur de går tillväga för att förstå människor och samhällen. Under fem veckor kommer du att få lära dig antropologins grundläggande begrepp för att analysera kulturell variation, sociala skillnader och mänsklig mångfald. Du kommer också att få veta vad etnografi och fältarbete är. Kursen tar upp aktuell forskning och ger också en översikt av ämnets historia för att förstå dess teoretiska och metodologiska utveckling tills idag. Du får också veta varför världen behöver fler antropologer och hur vi kan engagera oss i olika samhällsfrågor. 

Dina lärare på kursen är erfarna antropologer som forskar om olika sociala fenomen i olika delar av världen.

Kursmaterialet består av böcker och filmer. Filmerna tittar vi på tillsammans under lektionstid alternativt får ni se dem själva hemma via nätet. Böckerna ska du skaffa i god tid innan kursstart antingen genom att låna dem på universitetsbiblioteket eller genom att köpa dem i bokhandeln (antingen i butik eller på nätet). Kolla till exempel Campusbokhandeln på nätet, som har en filial i Uppsala och som förmedlar begagnad kurslitteratur, eller Studentapan och Bookis som också förmedlar begagnad kurslitteratur via nätet. Det finns även en FB-grupp som förmedlar antropologisk kurslitteratur i Uppsala och Stockholm ("Kurslitteratur inom Antropologi och Etnologi köpes säljer & bytes!"). Listan på böcker finner du nedan.

Vi förväntar oss att du tar del av kurslitteraturen i samma takt som vi tar upp den på lektionerna. Det blir mycket lättare för dig att tillgodogöra dig undervisningen då. Vi inleder första veckan med Kulicks bok A Death in the Rainforest. Den kan du låna som e-bok på universitetsbiblioteket och börja läsa redan innan kursen börjar.  

Briggs, Jean (1970) Never in Anger: Portrait of an Eskimo Family. Harvard University Press.

Eriksen, Thomas H. (2017) What is Anthropology? Pluto Press.

Kulick, Don (2018) A Death in the Rainforest. How a Language and a Way of Life Came to an End in Papua New Guinea. Algonquin Books. 

Ogden, Laura A. (2011) Swamplife: People, Gators, and Mangroves Entangled in the Everglades. University of Minnesota Press.

 

Presentationerna från föreläsningarna kommer du att kunna du använda som studieunderlag. De får dock inte spridas utanför klassrummet! I början av varje vecka kommer du att få instuderingsfrågor för kursmaterialet som vi kommer att använda som diskussionsunderlag den veckan. På så sätt kommer du att kunna tillgodogöra dig undervisningen på bästa sätt.

Kursen examineras genom en hemtentamen som du får en dryg vecka på dig att skriva och lämna in.

Det preliminära schemat är som följer:

SCHEMA
Vecka Veckodag Datum Starttid Sluttid Lokal Moment
v 3 Tisdag 2022-01-18 13:15 16:00 https://uu-se.zoom.us/my/susannbaezullberg  Upprop, Föreläsning, Seminarium
v 3 Fredag 2022-01-21 13:15 16:00 https://uu-se.zoom.us/my/susannbaezullberg  Föreläsning, Seminarium
v 4 Tisdag 2022-01-25 13:15 16:00 https://uu-se.zoom.us/my/susannbaezullberg  Föreläsning, Seminarium
v 4 Fredag 2022-01-28 13:15 16:00 https://uu-se.zoom.us/my/susannbaezullberg  Föreläsning, Seminarium
v 5 Tisdag 2022-02-01 13:15 16:00 https://uu-se.zoom.us/my/susannbaezullberg Föreläsning, Seminarium
v 5 Fredag 2022-02-04 14:15 17:00 https://uu-se.zoom.us/my/susannbaezullberg Film, Föreläsning, Seminarium
v 6 Tisdag 2022-02-08 10:00 12:00 Humanistiska teatern, 22-0008, Engelska parken Film, Föreläsning, Seminarium
v 6 Torsdag 2022-02-10 13:15 15:00 https://uu-se.zoom.us/my/susannbaezullberg Föreläsning, Seminarium
v 6 Fredag 2022-02-11 13:15 15:00 2-0076, Engelska parken Gästföreläsning
             
v 7 Måndag  2022-02-14 13:15 15:00 https://uu-se.zoom.us/my/susannbaezullberg Kurssammanfattning & utlämning hemtenta
v 8 Måndag  2022-02-21   18:00 STUDIUM Deadline inlämning hemtenta

Här finns en länk till våra kontaktuppgifter.