Kursöversikt

Photo: protests in Bangkok 16 October 2020 CC BY-SA 4.0

 

Välkommen till kursen Homo Politicus: Etnografiska Perspektiv

Under fem veckor kommer du att få lära dig att förstå stora och små gruppers identitetsskapande, hur gruppgränser formas, bibehålls och förändras. Med besläktade modeller kan politisk antropologi förklara gruppdynamik bland militanta veganer, hundmänniskor och i hyresgästföreningar, eller för den delen strömningar som Me Too eller Black Lives Matter. Med specifika etnografiska perspektiv ämnar kursen att belysa generella aspekter av makt, motstånd, politisk organisering och identitet. Politik kommer ständigt till uttryck genom nya kanaler. Kursen fokuserar på politiska processer av makt och motstånd, där studenten till exempel lär sig hur små grupper bidrar till bredare former av nationalism eller till etniska separatiströrelser.

 

Dina lärare på kursen är erfarna antropologer som forskar om olika sociala fenomen i olika delar av världen.

 

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Du kommer att välja en region du vill läsa mer om och därför tillhör då en regional seminarie grupp. 

 

Vi förväntar oss att du aktivt väljer och fördjupar dig i texter (några obligatoriska, andra du väljer själv bland ett intressant urval!) och läser i förtid för seminarier.

 

Presentationerna från föreläsningarna kan du använda som studieunderlag. De får dock inte spridas utanför klassrummet. 

 

Kursen examineras genom en hemtenta där du analyserar 2 regionala monografier med hjälp av obligatoriska teoretiska såväl tematiska texter. 

 

Vi inleder med upprop och kursintroduktion 21 februari kl 10.15-12.00.  

 

Innan dess, ta dig tid att informera dig om kursen och vår institution genom att klicka dig runt alla delar av detta klassrum via menyn till vänster, så att du är väl förberedd när kursen startar. 

 

Välkommen och lycka till önskar Claudia Merli (kursansvarig) !  
Här finns information om du kan kontakta kursansvarig lärare, studievägledare och studierektorer per mail eller telefonKurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum