Kursöversikt

nobel.PNG  
| Kontakt | Moduler | Vanliga frågor |

 

Välkommen till sommarkursen Nobelklassiker!

 

 

 

Under kursens gång läser vi valda verk av Nobelpristagare i litteratur i olika tematiska moduler och diskuterar kanon- och klassikerbegrepp ur ett världslitterärt och litteratursociologiskt perspektiv.

 

Kursen ges helt på distans och pågår under perioden 6 juni-28 augusti. Vi rekommenderar att du följer tidsplanen som anges nedan, men det står dig fritt att disponera ditt arbete på ett sätt som passar dig. Den 12 augusti är det deadline för samtliga inlämningsuppgifter. Kursen har inget schema; vi har inga seminarier varken på plats eller digitalt och du bestämmer själv över ditt arbete.

 

Kursen består av fem moduler: Litteratursociologiska perspektiv på Nobelpriset, Kontroversiella val, Trauma och vittnesmål, Maktkritiska perspektiv och avslutningsvis Den episka berättelsen. Varje modul examineras med mindre uppgifter, där den sammanvägda bedömningen utgör ditt slutbetyg. En lista på kursens primärlitteratur hittar du här.

 

Angående primärlitteraturen går det bra att välja vilken utgåva som finns att tillgå antingen via internetbokhandel, Bokbörsen eller bibliotek. Du väljer själv om du läser verket i svensk översättning eller i original. Du bör alltså ha tillgång till primärlitteraturen i tryckt form eller via e-bok. Studenter med läsnedsättning kan vid behov tillgodogöra sig litteraturen i talboksform, tag kontakt med universitetets samordnare för riktat pedagogiskt stöd för mer information. Du hittar en komplett litteraturlista under modulen Kursinformation. Texterna i det digitala kompendiet, och övrigt kursmaterial, finns att hitta under respektive modul.

 

Om du har frågor om kursens innehåll, kontakta någon av kursens lärare: Lisa Grahn, Casper Virkkula och Jana Rüegg. Vid administrativa frågor, kontakta kursadministratör Ingrid McGarry. Kursansvarig: Jana Rüegg.

 

Alla studenter vid Uppsala universitet kan gratis ladda ned Officepaketet via denna länk: https://www2.uu.se/student/it-for-studenter/office-365-education. Detta kan underlätta för er när ni tittar på powerpoint-föreläsningar och skriver era PM.

 

Följande lärare är ansvarig under följande veckor:

Modul 1 (v. 23-24): Jana Rüegg

Modul 2 (v. 25-26): Casper Virkkula

Modul 3 (v. 27-28): Casper Virkkula

Modul 4 (v. 29-30): Lisa Grahn

Modul 5 (v. 31-32): Lisa Grahn

V. 33-34: Frågor om en specifik uppgift? Hör av dig till respektive lärare


Kursens upplägg

Modul 1: Litteratursociologiskt perspektiv

Modul 2: Kontroversiella val

Modul 3: Trauma och vittnesmål

Modul 4: Maktkritiska perspektiv

Modul 5: Den episka berättelsen

 

 

Kursinnehållet hittar du under moduler.


Kursmål och examination

Kursmål

Vad är en litterär klassiker? Vad är litterärt värde? Hur fungerar litteratur konstnärligt? På den här kursen läser och diskuterar vi ett antal verk av nobelpristagare i litteratur för att belysa sådana frågor. Dessa verk får belysa dels det enskilda författarskapet, dels föreställningar om den litterära klassikern. Vidare rymmer kursen frågor om översättningslitteraturens roll och internationella litterära maktförhållanden. Kursen ger dessutom grundläggande kunskaper i litteraturvetenskapliga termer och perspektiv och öppnar sig alltså också för studenter utan tidigare studier i litteraturvetenskap.

 

Efter genomgången kurs förväntas den studerande:

· med självständighet analysera och reflektera över ett antal litterära klassiker i form av nobelpristagares verk

· tillämpa kunskaper om och självständigt reflektera över klassikerblivande och litterär normbildning

· redovisa kunskaper om nobelpriset och litterära prisbelöningars roll i de litterära systemen

· redovisa grundläggande färdigheter i litterär analys samt dess teori och terminologi.

 

Examination

Modulerna examineras med en mindre uppgift, i form av ett kortare PM, foruminlägg eller videopresentation. Uppgifterna beskrivs i detalj under respektive modul. Alla uppgifter måste vara inlämnade senast den 12 augusti kl. 17.00. Kursens två sista veckor rättas era uppgifter, och ni har möjlighet att lämna in kompletteringsuppgifter. Varje modul är tänkt att ta 2 veckor i anspråk. För en jämn arbetsbörda föreslår vi att laddar upp uppgifter allt eftersom. Kursen betygssätts med U, G eller VG.

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum