Kursöversikt

Kursens startsida

Välkomna till kursen!

Kursstart: 2022-09-14

kl. 10.15-11.00 Introduktion. Sal: A1:111a

Kursmaterialet kommer under kursens gång att läggas ut under Moduler. Allmän information kommer att förmedlas under kursens föreläsningar eller genom anslag på Studium. Vänligen titta på schemat regelbundet, då alla eventuella schemaändringar (tider eller salar) omedelbart kommer att läggas in där.

Kursansvarig: Oscar Verho, universitetslektor, institutionen för läkemedelskemi (oscar.verho@ilk.uu.se)

Kursadministratörer: Sandra Bratt och William Lozancic, institutionen för läkemedelskemi (kursadmin@ilk.uu.se, 018-471 4236)

Apotekarprogrammet FAO2Y:
https://uppsala.instructure.com/courses/31001


Registrering på kursen

Webbregistrering på kursen görs via Ladok. https://www.student.ladok.se/student/loggain

Notera att studenter som vill läsa kursen måste själva registrera sig inom registreringsperioden  för att inte riskera att tappa sin plats på kursen.


Omregistrering på kursen

Om du har läst kursen och behöver komplettera obligatoriska moment som t.ex. laborationer så måste du omregistrera dig på kursen. Länk till webbformulär för omregistrering finns under Blanketter och ansökan på programsidan (externa sida). Om du ska komplettera en laboration är det obligatorisk att delta i introduktionsföreläsning kursdelen laborationen tillhör.

Labintroduktionen till allmän kemi hålls i samband med säkerhetsföreläsning i PU2-kursen den 16/9. För tid och plats, vänligen se PU2 kursens schema. 


Labintroduktionen till organisk kemi hålls den 9/11 kl. 10.15-12.00 (plats meddelas senare).

För att skriva någon av tentamina på kursen krävs inte omregistrering, men anmälan till tentamen via Ladok ska ske senast 12 dagar innan skrivningsdatumet.


Anmälan till tentor

Vänligen notera att ni själva måste anmäla er till varje tentamen via Ladok inom anmälningsperioden för att kunna få skriva dessa. När anmälningsperioden har stängt (12 dagar innan tentamen) läggs inga studenter till i efterhand. Tentamensanmälan görs via Ladok (inloggningssidan till Ladok hittar du på kursens startsida under ”Navigation/genväg”). Avanmäl dig från tentamen om du ångrar dig och inte ska skriva tentamen.


Kurslitteratur

Kurslitteratur på kursen är:

  • Chemistry (13:e upplagan) av Chang och Overby
  • Aylward and Findlay's SI Chemical Data (7:e upplagan) av Blackman m.fl.
  • Organic chemistry (7:e eller 8:e upplagan) av Vollhardt och Schore
  • Organisk-kemisk nomenklatur: en introduktion till det kemiska språket av Svensson

Skaffa helst de två första böckerna (Chemistry och SI Chemical Data) innan kursen startar!


Tidigare upplagor av kursböckerna kan användas, men i vissa fall stämmer inte sidhänvisningarna riktigt.
Vissa data i tidigare versioner av SI Chemical Data är annorlunda.


Rekommendationer om coronaviruset

För att underlätta smittspårning och minska risken för smittspridning ska du kontakta kursansvarig (alternativt programansvarig) om du har blivit smittad med COVID-19. 

Följ aktuella riktlinjer för COVID-19 och smittskyddsenhetens anvisningar: Region Uppsala 
Läs mer på: https://www.uu.se/student/rekommendationer-om-coronaviruset/


Vem ska jag kontakta?

Som ny student vid Uppsala Universitet kan det vara svårt att veta hur universitetet är organiserat och vem man ska kontakta vid eventuella frågor.
Denna korta film förklarar universitetets organisation:


(Klicka här för att komma till videon på MedFarm Play istället)

Kontaktinformation till de som du främst kan behöva kontakta i samband med kursen finns under Kontakt nedan. 


Navigation/genväg

Farmfak_Ladok.png startsida-kontakt.png Puff.png

startsida-institutionen.png startsida-regler 2.png startsida-kursvardering.png