Kursöversikt

 

 P1011273.JPG

 

Välkommen till Etnologi och folkloristik - en introduktion

Kursansvarig är Oscar Pripp oscar.pripp@etnologi.uu.se

 

29 augusti

Första dagen på kursen blir på distans via Zoom. Sedan går den med ett och annat undantag på Engelska parken här i Uppsala.

29/8 kl. 10.15-12. Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/67061578894 "Introduktion & Att vetenskapliggöra", Oscar Pripp.

29/8 14.15-16  Zoom:  Zoomlink: https://uu-se.zoom.us/j/69613904154 Gemensam terminsstart

 

Under fyra och en halv vecka kommer du att få lära dig vad etnologer och folklorister gör och hur de arbetar. Du får lära dig om ämnets metoder och perspektiv och historik samt själv pröva på att arbeta etnologiskt/folkloristiskt.

 

Vi lärare ser fram emot kursen och vi känner oss engagerade och vill att du ska ska lära dig så mycket som möjligt om vad etnologin är för vetenskap och vad det är som är speciellt med just etnologin som ett kunskapsbidrag till samhället. Vi förväntar oss att du är engagerad och närvarande. Alla seminarier och uppgifter är obligatoriska. 

Dina lärare på kursen är, förutom kursansvarig Oscar Pripp, Birgitta Meurling och Carina Johansson som är några av institutionens etnologer som forskar om olika kulturella fenomen i vår omvärld.

Kursadministratör är Angelika Holm. angelika.holm@antro.uu.se

Oscar Pripp är studierektor för grundnivån på institutionen. oscar.pripp@etnologi.uu.se

 

Undervisningen sker som sagt på plats i Engelska parken och några tillfällen via Zoom. 

Länkar vid Zoom:

Oscars undervisning : https://uu-se.zoom.us/j/67061578894

Carinas undervisning CJ https://uu-se.zoom.us/j/466210193


Kursens schema 

med litteraturhänvisningar

Upplägget följer schemat nedan, med reservation för smärre tidsförändringar.

Etno A1 Ht22   2022-08-29 – 2021-09-28     

 

29-aug 12.15-14.00

 

Ihresalen

21-0011

OP  

Introduktion I &

Att vetenskapliggöra I

LÄSNING 1: Ambjörnsson, Hansen, Hyltén-Cavallius, Lennartsson, Kaijser & Öhlander s. 11-35, Ehn & Löfgren 2012, s. 5-16. 
 29-aug 14.15-1600   Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/69613904154    

Gemensam terminsstart 

30- aug

08.15-10.00

Universitetshusets aula

OP  

 

Att vetenskapliggöra I forts.

LÄSNING 1:Ambjörnsson, Hansen, Hyltén-Cavallius, Lennartsson, Kaijser & Öhlander s. 11-35, Ehn & Löfgren 2012, s. 5-16. 

 

1-sep

10.15-12

Ihresalen

21-0011

BM

Introduktion II Om etnologi och folkloristik historiskt

LÄSNING 3: Ehn & Löfgren 1996: 9-85

 

2-sep 9.00-12.00 Valfri plats

Träff litteraturgrupper

Se Uppgifter

LÄSNING 1: Ambjörnsson, Hansen, Hyltén-Cavallius, Lennartsson, Ehn & Löfgren 2012, s. 15-77, Kaijser & Öhlander: 11-35, 65-145, 265-294

 

5- sep

09.15-12.00

Zoom https://uu-se.zoom.us/j/466210193

CJ  

 

Att vetenskapliggöra II

LÄSNING 1: Ehn & Löfgren 2012, s. 19-77, Kaijser & Öhlander: 65-145, 265-294

 

5-sep 13.15-15.00

Geijersalen 6-1023

OP  

Kultur

Se Uppgifter

LÄSNING 2: Hastrup: s. 13 -100, Pripp & Öhlander 2005, Ronström, Pripp 2018

 

9-sep 10.15-12.00

 

Zoom  https://uu-se.zoom.us/j/466210193

CJ  

Seminarium 1 Observationsuppgift

Se Uppgifter

Vardagens normvärldar
           
12-sep 13.15-15.00

Humanistiska teatern, 22-0008

BM  

Ett ämne söker sin väg – metoder och perspektiv i ämneshistorien

LÄSNING 3: Gustavsson kap 1, 2, 3 och 8, resten kursivt, Bringéus i urval.

 

13-sep 11.15-13.00

Geijersalen 6-1023

BM  

Att utforska samhället – metoder och perspektiv i ämneshistorien

Se Uppgifter

LÄSNING 3: Lövkrona (diskussionsuppgift), Lundgren, Meurling.

 

16-sep 08.15-12.00

2-0024

BM  

Seminarium 2 Ämneshistoriska inriktningar, metoder och kunskapsmål

Se Uppgifter

           
19-sep 08.00-17.00 Stud.arb.    

Inläsning och förber. normkr. 

Se Uppgifter

LÄSNING 4: Habel, Pripp & Öhlander 2012, Nordström, Lundstedt, Ambjörnsson, Jonsson, Svensson, Cocq,

 

20-sep 08.15-11.00

Geijersalen 6-1023

OP  

Normkritik och normkreativitet – etnicitet, ras, vithet & queer

Uppgift : Normkritisk forskning

LÄSNING 4: Habel, Pripp & Öhlander 2012, Nordström, Lundstedt, Ambjörnsson, Jonsson, Svensson, Cocq,

 

21-sep 08.00-17.00 Stud.arb.      Intervjurelaterat
22-sep 13.15-16.00

6-0022,

GN  

Seminarium 3: Intervjuseminarium

Se Uppgifter

28-sep 20.00 Inlämning     Hemtentamen och intervjuuppgift

 

Litteraturlista

Kurslitteratur Etno A1 Ht21

LITTERATUREN TILLGÄNGLIGGÖRS UNDER AUGUSTI, DET KAN DÅ FÖREKOMMA MINDRE ÄNDRINGAR

LITTERATUR MÄRKT MED "BOK" MÅSTE LÅNAS ELLER KÖPAS

SE TILL ATT SKAFFA LITTERATUR I GOD TID

LÄSNING 1

Vecka 1 (samt förmiddagslektionen måndag Vecka 2)

Ambjörnsson, Fanny 2009. En säker plats: alternativa familjer, relationsanarki och flersamhet bland unga queeraktivister. I Barnets familjer ur barnkulturella perspektiv. Stockholm. 16 s. (pdf)

Ehn, Billy & Löfgren, Orvar (2012). Kulturanalytiska verktyg. 1. uppl. Malmö: Gleerup. S. 5-77. Bok

Hansen, Kjell 2009. Kulturarv – berättande identitet. Kulturella perspektiv 2009:1. 12 s. (pdf)

Hyltén-Cavallius, Charlotte 2014. Om organisering av äkthet, erkännande och identifikation i sámi duodji. I Talande ting. Berättelser om materialitet, Katarina Ek-Nilsson & Birgitta Meurling (red). Uppsala: Institutet för språk och folkminnen. 14 s. (pdf)

Kaijser, Lars, and Magnus Öhlander. 2011. Etnologiskt fältarbete. 2, [omarb. och utök.] uppl. ed. Lund: Studentlitteratur. S. 11-35, 65-145, 265-294. Bok

Lennartsson, Rebecka 2010. Etnografiska utfärder i 1700-talets Stockholm. Kulturella perspektiv 2010:3. 10 s. (pdf)

 

LÄSNING 2

Vecka 2 (från och med måndagens eftermiddagslektion) 

Hastrup, Kirsten 2010. Kultur. Den flexibla gemenskapen. Lund: Studentlitteratur. S. 13-106. Bok

Pripp, Oscar 2018. Att förutsäga kultur – om interkulturell kulturkritik och normkreativitet. I: Ylva Hofvander Trulsson & Maria Westvall, Skapande och integration. Lund: Studentlitteratur. (pdf)

Pripp, Oscar & Öhlander, Magnus 2005. Kulturbegreppets användningar och sociala betydelser. Linköping universitet, pdf www.ep.liu.se/ecp/015 (Länkar till en externa sida.) 16s. (pdf)

Ronström, Owe 2004. Mångfald och mångkultur. I Mångfald i kulturlivet, Oscar Pripp (red). Tumba: Mångkulturellt centrum. 13 s. (pdf)

 

LÄSNING 3

Vecka 3

Karin Gustavsson 2014. Expeditioner i det förflutna. (urval av kapitel) PDF: https://lucris.lub.lu.se/ws/files/3898366/5157411.pdf (Länkar till en externa sida.))

Ehn, Billy & Orvar Löfgren 1996. Vardagslivets etnologi. Reflektioner kring en kulturvetenskap. Sthlm. S. 9-85 Bok

Bringéus, Nils-Arvid 1990. Människan som kulturvarelse. Stockholm: Carlssons (urval) Bok

Lundgren, Britta 1996. Kön och genealogi i etnologisk ämneshistoria. I Åtskilja och förena. Etnologisk forskning om betydelser av kön, Britta Lundgren, Inger Lövkrona & Lena Martinsson (red). S. 13-86. (pdf)

Meurling, Birgitta 2006. Anna Birgitta Rooth – folklorist och professor. Meddelanden 2006. Uppsala universitet. S. 5-15. https://www.antro.uu.se/digitalAssets/629/c_629668-l_3-k_20_6meurling.pdf (Länkar till en externa sida.)

Lövkrona, Inger 2015. Barnamörderskan – lösaktig, ond eller en dålig mor? Samhällets syn på barnamord från 1600-tal till modern tid. http://www.humanistportalen.se/genusansiktet/barnamorderskan 5 sid.

 

LÄSNING 4

Vecka 4

Coqc, Coppelie 2014. Platsskapande och synliggörande. Kulturella perspektiv 2014:1. (pdf)

Habel, Ylva 2012. Rörelser och schatteringar inom kritiska vithetsstudier. I: Hübinette, Tobias m.fl. 2012. Om ras och vithet i det samtida Sverige. Tumba: Mångkulturellt centrum. 37 s. Obs! i boken Om ras och vithet i det samtida Sverige, köps eller lånas

Jonsson, Rickard & Tommaso M. Milani, 2012. Du baza henne fem: om sexistiskt språk och den Andre. Andra män: maskulinitet, normskapande och jämställdhet. S. 65-80 (pdf)

Lundstedt, Anna 2005. Vit governmentalitet. ”Invandrarkvinnor” och textilhantverk – en diskursanalys. Göteborgs universitet: Etnologiska institutionen; Stockholm: Arbetslivsinstitutet. 100 s. i urval. Inledning, valfritt empiriskt kapitel samt avslutning. http://nile.lub.lu.se/arbarch/aio/2005/aio2005_14.pdf (Länkar till en externa sida.)

Pripp, Oscar & Magnus Öhlander 2012. Att uppfatta rasism i Sverige. Om glassreklam och normstrider. I: Hübinette, Tobias m.fl. Om ras och vithet i det samtida Sverige. Tumba: Mångkulturellt centrum. 20 s. Obs! i boken Om ras och vithet i det samtida Sverige, köps eller lånas

Svensson, Ingeborg 2002. Maskulinitet som behag och begär: om läderbögars självrepresentation. Lust, lidelse och längtan. S. 74-97 (pdf)

 

Referenslitteratur

Tolgensbakk, Ida 2014. Partysvensker: GO HARD! Universitetet i Oslo: Institutt for kulturstudier og orientalske språk. S. 4, 11-13, 27-174. https://www.duo.uio.no/handle/10852/43345

 

Kursen examineras genom seminarie- och övningsuppgifter samt hemtentamen. Examination och bedömning

När du registrerat dig, ta dig tid att informera dig om kursen och vår institution genom att klicka dig runt alla delar av detta klassrum via menyn till vänster, så att du är väl förberedd när kursen startar. 

 

Välkommen och lycka till önskar Birgitta, Carina och Oscar!  


Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum