Kursöversikt

Andernas största marknad i staden El Alto i Bolivia. Foto: C. Widmark 

Välkommen till kursen: 
Antropologiska perspektiv på ekonomi: Om kohandel och kapitalism

Under fem veckor kommer du att diskutera frågor som har att göra med utbyte, gåvor och ekonomi ur ett antropologiskt perspektiv. 

Kursen fokuserar på försörjningsstrategier och samhällsorganisation i lokala och i globala sammanhang. Med hjälp av etnografiska studier från olika samhällen får du lära sig att analysera hur ekonomiska och materiella förhållanden är sammanflätade med sociokulturella och symboliska dimensioner.

Din huvudlärare på kursen är Emy Lindberg.

Övrig undervisande lärare är Charlotta Widmark.

Schemat ligger under Studieanvisningar samt i Time-Edit.

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Vi träffas alltid på campus under HT22.

Vi kommer att ha föreläsningar på måndagar, en kombination av föreläsning och seminarie på tisdagar samt fyra litteraturseminarier på fredagar som ni förbereder i grupp. Det betyder att lektionstillfällena på tisdagar och fredagar är obligatoriska. Föreläsningarna på måndagarna introducerar veckans tema och texter. Det är därför viktigt att du kommer på dem också.

 

En föreläsning med Charlotta Widmark är förinspelad och finns under kursmaterial.  Ytterligare en föreläsning är en gästföreläsning TBA.

 

Jag förväntar mig att du läser all litteratur och deltar aktivt i undervisningen. Meddela mig om du inte kan närvara. Om du missar ett seminarium får du komplettera. Det är endast möjligt att komplettera ett av litteraturseminarierna.

 

Presentationerna från föreläsningarna kan du använda som studieunderlag. De läggs upp allteftersom kursen fortlöper. De får inte spridas utanför klassrummet. 

Kursen examineras genom deltagande i seminarierna och en hemtentamen.

Vi inleder med upprop och kursintroduktion måndagen den 31 oktober kl 13:15-15:00 i rum 2-1077, Engelska parken.

Deadline för hemtentamen är fredagen den 2 december kl 17:00.

 

Innan första undervisningstillfället, ta dig tid att informera dig om kursen och vår institution genom att klicka dig runt alla delar av detta klassrum via menyn till vänster. På så vis är du väl förberedd när kursen startar. 

Välkommen och lycka till!

 

Emy Lindberg
Här finns information om du kan kontakta kursansvarig lärare, studievägledare och studierektorer per mail eller telefonHär finns information om du kan kontakta kursansvarig lärare, studievägledare och studierektorer per mail eller telefonKurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum