Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

🙋‍♀️ Viktig information från institutionen
(avregistrering/studieavbrott, omregistrering, fusk/plagiat, regler/rättigheter, lika villkor)

📅 Preliminära scheman VT2023 - Fristående kurser