Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

🙋‍♀️ Viktig information från institutionen
(avregistrering/studieavbrott, omregistrering, fusk/plagiat, regler/rättigheter, lika villkor)

📅 Preliminära scheman HT2024 - Fristående kurser

📅 Preliminära scheman VT2024 - Fristående kurser