Kursöversikt

Picture1.png    

 

Välkommen till kursen: 
Kulturantropologi B4 Mänskligheten i rörelse

Världen är i ständig rörelse. Folk flyr på grund av krig och katastrofer, eller flyttar i jakt på bättre livsvillkor och av ren nyfikenhet. Samtida globaliseringsprocesser skapar nya möjligheter för mobilitet, samtidigt som vi ser både en växande acceptans och ett ökande motstånd mot migranter. Varor flödar över världen som en del i den globala ekonomin med varierande effekter på samhälle och miljö på lokal nivå. Kulturella föreställningar sprids och delas genom människor och varor, men också genom mobiltelefoner, policydokument och aktivism. Människors, idéers och sakers förflyttning är nära relaterade och tar ofta samma rutter, men inte sällan av helt olika anledningar och med varierande effekter. Momentet belyser temat "mänskligheten i rörelse" och bygger på att studenterna väljer en individuell infallsvinkel som redovisas genom författandet av en mindre uppsats.

Momentet ger grundläggande träning i intervjuteknik och i uppsatsskrivande både när det gäller informationskompetens, analytisk förmåga och skriftlig framställning, samt formalia kring vetenskapligt skrivande.

Dina huvudlärare på kursen är Vladislava Vladimirova, men du kan även komma att få handledning av andra lärare på institutionen.


Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum