Stäng

Kursöversikt

Välkommen till kursen!

Den här kursen ges av etnologiämnet vid Uppsala universitet, Campus Gotland och går på halvfart under tio veckor. Var beredd på att lägga ca 20 timmar/ vecka på den. Ni möter både etnologiska och en hel del folkloristiska perspektiv på kursen då vi undersöker berättelser och expressiva former. Folkloristik hör till etnologiämnet i Sverige, medan det på en del andra håll är ett eget ämne. Ni möter Carina Johansson och Camilla Asplund Ingemark som lärare på kursen.

Vi kommer att ses i en gemensam chatt varje måndag klockan 13.00-14.30, med start 15 januari. Vi använder verktyget Zoom och en länk till chatten hittar ni här i Studium under rubriken "Chatt och seminarium". Chattarna ser vi just som seminarier och de är därför obligatoriska. Om ni blir tvungna att missa en chatt får ni ta del av den i efterhand, sammanfatta den och lägga till egna kommentarer.

Varje vecka arbetar ni också med uppgifter, både individuellt och i grupp och vi diskuterar era uppgiftssvar i nästkommande chatt. Därför kan ni se även chattarna som respons på era uppgifter. I kurslitteraturen ingår även en skönlitterär bok som ska diskuteras och kursen avslutas med en hemtenta.

Vi ger två kulturarvskurser på halvfart av liknande slag. En går på hösten (Kulturarv och historiebruk: Begrepp, perspektiv och etnografi) med en lite bredare  ingång där vanligt förekommande begrepp och perspektiv inom kulturarv och historiebruk undersöks och diskuteras. Den här kursen går på våren och fokuserar mer på de visuella och narrativa delarna. Kursen handlar mycket om hur berättelser och bilder, främst fotografi, produceras och brukas i kulturarvssammanhang och vad det får för följder.

Kursansvarig nås på  carina.johansson@etnologi.uu.se och kursadministratör angelika.holm@antro.uu.se

Väl mött!
Carina och Camilla

 

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum