Förvaltningsrättslig översiktskurs 2HR202 HR202 VT2024

Välkommen till distanskursen Förvaltningsrättslig översiktskurs, 15 hp


Vi hoppas att denna kurs ska ge dig en intressant inblick i juridik och då speciellt förvaltningsrätt som ämne.

Inför kursstart den 15 januari kan följande information vara nyttig att tänka på:

Din kursplattform Studium (Canvas) öppnar i samband med kursstart. På kursplattformen kommer du att hitta all information och kursmaterial.

OBS! Denna kurssida är en tillfällig sida för information i väntan på att du blir registrerad på kursen vid Uppsala universitet. Strax innan kursstart kommer du få tillgång till den ordinarie kurssidan med dess kursmaterial. Vi kommer att bekräfta din kursregistrering så snart det är gjort samt ge information om hur du går tillväga för att aktivera ditt studentkonto vid UU.

Via menyn till vänster hittar du sedan länkar till kursens moduler samt olika funktioner som vi använder under kursen. Modulerna är upplagda som en studieguide och där framkommer exempelvis vilken aktuell litteratur som ska läsas i samband med de olika modulerna. (Vi startar med boken Rättsregler). Information om kursen och hur den i huvudsak är upplagd finner du i den aktuella kursplanen för Förvaltningsrättslig översiktskurs 15 hp. Den aktuella litteraturen finns angiven i litteraturlistan.

Lagboken: eller snarare lagtextsamlingen, är viktig vid juridiska studier. Lagar är färskvara och ett synnerligen viktigt arbetsredskap för alla som sysslar med rättsliga frågor. Lagstiftningstakten är periodvis mycket hög. En tillförlitlig och aktuell lagsamling som är lätt att lära sig hitta i är alltså nödvändig och att lära sig hitta i lagtexten är en väsentlig del av kursen. Lämpliga lagtextsamlingar ges ut av olika förlag varför de finns i olika färger; en blå, en svart och en grön. Vilken som helst av dessa går bra att använda. Flertalet använder den gröna som är mer prisvänlig. Eftersom lagar är en färskvara med ständiga förändringar rekommenderar vi att du använder en aktuell lagbok (och inte äldre än 2022). Äldre lagsamlingar är av praktiska skäl mindre lämpliga att använda eftersom det kräver mycket arbete av dig att hålla uppdaterade. Det innebär även att det alltid är senaste utgåvan av litteraturen som är aktuell.

Närvarokrav: Kursen kräver inte din närvaro vid campus. Kursplattformen innehåller inspelade föreläsningar men ställer – som alla kurser i juridik – krav på självstudier av kurslitteratur och arbete med övrigt kursmaterial etc. Distansstudier kräver viss självdisciplin men ger dig också frihet att anpassa just dina studier till din situation. Kursen ges på heltid. Till din hjälp finns såväl så kallade lektioner med kompletterande övningar, frågestunder etc. Dessa moment är upplagda i veckovis utformade moduler som utgör din föreslagna studieplan. Modulerna för varje vecka utgör ett flödesschema som du arbetar med genom att studera kurslitteratur, ta del av inspelade föreläsningar, instuderingsfrågor etc. 

Under kursens del 2 kommer ni att arbeta i smågrupper om fyra personer, nedan kallad Redovisning. Alla i gruppen måste delta aktivt i alla moment vid examinationen Redovisning.

 

Några viktiga datum som du behöver boka i din almanacka för att fullgöra kursen:

Examination av kursen sker, som framgår av kursplanen i tre steg. Två individuella skriftliga tentamina samt gruppvis inlämning av er skriftliga Redovisning.
All examination sker i Studium!

De planerade datumen för dessa är:

15/1 – Kursintroduktion (möjlighet att delta via Zoom kl 9:15 - 11:00). Kurssidan öppnas och material blir tillgängligt. 

26/1 - Återkoppling, se kursplattformen.

14/2 - Återkoppling, se kursplattformen.

16/2 – Tentamen Del 1, kl 9:15 – 11:00.

19/2 – Information om Del 2. Kurssidan öppnas för del 2, 17/2. Gruppindelning ska bekräftas (obligatoriskt).

26/2 - Återkoppling, se kursplattformen.

8/3 – Skriftliga Redovisningar (Examination, inlämning kursplattformen).

20/3 – Ordinarie tentamen del 2, kl 9:00 – 12:00.

 

Väl mött!

Ann-Christine Petersson Hjelm - kursföreståndare och huvudlärare
E-post: ann-christine.hjelm@fek.uu.se 

Helena Bouveng - kursadministratör
E-post: helena.bouveng@fek.uu.se