Kursöversikt

Kaffepaus humleplockning i närheten av Näsum, Skåne en sensommardag 1937 NM.jpg                                  Humleplockning, Skåne 1937. Foto: Nordiska museet

Välkommen till Etnologi A2: Samhällsomvandling och social organisation (7,5 hp)

 

Kursstart och introduktion: den 19/2 kl. 9.15–11.00 med Birgitta Meurling
i sal 2-K1024
Se schema under "Moduler".

 

Kursansvarig:                                                Kursadministratör:
Birgitta Meurling                                          Angelika Holm

Birgitta.Meurling@etnologi.uu.se              angelika.holm@antro.uu.se

                                                                      Tel: 018-471 22 13 Rum: 3-2035

Studierektor: 
Susann Baez Ullberg
susann.baez.ullverg@antro.uu.se

Undervisande lärare:

Birgitta Meurling (kursansvarig), Katarina Ek-Nilsson, Oscar Pripp, Annika Windahl Pontén (gästföreläsare), Stina Flink/Vilhelm Sundbom (Upplandsmuseet)

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och studiebesök. Kursen examineras genom muntlig tentamen samt andra examinerande uppgifter.


Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum