Kursöversikt

Skansen folkdräkt 1 Fb 201012.jpg

                                                                                                                                                                                             Foto: Skansen


Välkommen till kursen
Föreställningsvärldar: tro och ritual!

 

Kursstart och introducerande föreläsning: månd. den 25/3  kl. 10.15–12.00 med Birgitta Meurling i sal 6-0022.

Undervisande lärare: Birgitta Meurling (BM, kursansvarig), Tommy Kuusela (TK, ISOF), Maria Malmberg Wallin (MMW, Bror Hjorths Hus)

Undervisningsformer: föreläsningar, seminarier, walk & talk och studiebesök.
Undervisningen sker på campus, men digitala inslag kan förekomma.
OBS att frånvaro vid seminarier, studiebesök samt walk & talklektion innebär inlämning av extra skriftlig uppgift!
OBS vidare att föreläsningspresentationer (PowerPointar) och inspelade föreläsningar endast är till för kursdeltagarna och alltså inte får spridas utanför kursen!

Länk till Birgittas zoomklassrum: https://uu-se.zoom.us/j/68887701901

Examination: Tentamen, individuella uppgifter, gruppuppgifter samt aktivt deltagande i seminarier, walk & talk-lektionen och studiebesöken

 


Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum