Kursöversikt

P1011266-1.JPG

Välkommen till kursen Teoretiska perspektiv och metodologisk tillämpning.  Kursansvarig är Oscar Pripp.

Se till att ha skaffat huvudboken Tillämpad kulturteori i god tid innan kursstart, vi använder den från dag 1

Delkursens mål, upplägg och läsanvisningar

Delkursen syfte är att ge vidgade och fördjupade insikter inom kulturvetenskapliga forskningsfält med tyngdpunkt på teoretiska perspektiv samt förbereda dig inför uppsatsskrivandet.

Under delkursens början är fokus aningen mer inriktat på teorierna i sig. Därefter rör sig fokus mot fördjupningar av vissa perspektiv och tillämpad analys.

Varje enskilt undervisningstillfälle utgår från en genomgång av några specifika teoretiska perspektiv presenterade i huvudboken Tillämpad kulturteori (2017). Till undervisningstillfället läses även delar av etnologiska arbeten, oftast inledning inklusive ett empiriskt kapitel som arbetar med de presenterade perspektiven. Dessa texter skall huvudsakligen läsas extensivt med fokus på hur teorier och begrepp presenteras och tillämpas. På detta sätt syftar de även fram mot det egna uppsatsarbetet

 

Dina lärare på kursen är Oscar Pripp (kursansvarig), Birgitta Meurling och Susanne Waldén.
Kursadministratör på institutionen är Angelika Holm.

Undervisningen sker på Engelska parken.

Vid behov av zoom-möte med Oscar:

Oscars klassrum: https://uu-se.zoom.us/j/67061578894 

 

Schema seTime Edit

Hela schemat med studieanvisningar återfinns under "Moduler".

På grund av sjukskrivning kan schemat för den tredje och fjärde veckan att justeras. Med största sannolikhet kommer all undervisning att ske på Engelska parken och inte över Zoom.

 

Kursstart Tisdag 16/1 09.15-11 3-2028

Introduktion. Föreläsning 1 om strukturalism och poststrukturalism (OP)

Vid första tillfället presenteras C-terminens upplägg och vi går igenom delkursen. Därefter ges en föreläsning om genus och queerteori.

Inför tillfället är det bra om du har läst:

Introduktionen i Gunnarsson Payne, Jenny & Öhlander, Magnus (red.) (2016). Tillämpad kulturteori - Introduktion för etnologer och andra kulturvetare. Studentlitteratur AB.  s. 13-18

Haraway, Donna (1988). ”Situated knowledges: the science question in feminism and the privilege of partial perspective.”  Feminist studies.14(1988):3, s. 575-599 https://philpapers.org/archive/HARSKT.pdfLinks to an external site.

 

Resterande schema, litteratur samt seminarieinstruktioner finner du under Moduler.

Välkommen och lycka till önskar Oscar !  

 


Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum