Kursöversikt

Bilden visar en fotbollsmatch i höglandet i södra Peru och är tagen av antropologen Susann Baez Ullberg som gjorde etnografiskt fältarbete där 2016

Välkommen till kursen Tänk som en antropolog! En introduktion!

Kursen presenterar ämnet antropologi; vad antropologer studerar och hur de gör det.

Du läser den antingen som en delkurs i kursen Kulturantropologi A 30 hp eller som en fristående kurs om 7,5 hp.

Kursen kommer att ledas och undervisas av Carl Rommel. Kontakta honom om något är oklart.

 

Kursstart

Kursens inleds måndagen den 15 januari kl 9:15-10:00 med upprop och kursintroduktion i sal 3-2028 på Campus Engelska parken.  Direkt därefter, kl 10:15 till 12:00 hålls den första föreläsningen i samma sal.

Samma eftermiddag (15:15-17:00) följer en gemensam kursstart för alla studenter på denna kurs, Afrikanistik A och Etnologi A1 i Humanistiska teatern, 22-0008 på Campus Engelska parken.

 

Om kursen

Kursen är en introduktionskurs som har som syfte att ge en överblick av vad ämnet handlar om, exempel på vilka frågor antropologer ställer och hur de går tillväga för att förstå människor och samhällen. Du kommer bland annat få lära dig antropologins grundläggande begrepp för att analysera kulturell variation, sociala skillnader och mänsklig mångfald. Du kommer också att få veta vad etnografi och fältarbete är. Kursen fokuserar på aktuell forskning men ger också en översikt av ämnets historia för att förstå dess teoretiska och metodologiska utveckling tills idag.

 

Undervisningen och förväntningar

Kursen kommer ha schemalagd undervisning tre gånger i veckan under fyra veckor. De två inledande passen varje vecka är föreläsningar; i slutet av varje vecka kommer vi ha seminarier.

Undervisningen sker på Campus Engelska Parken. Fullständigt schema med tider och lokalhänvisningar får ni tillgång till så fort ni registrerat er.

Du förväntas läsa kurslitteraturen för varje undervisningstillfälle i förväg och komma förberedd så du kan diskutera texterna på seminarierna. Att närvara vid samtliga seminarier är obligatoriskt. 

Böckerna ska du skaffa i god tid innan kursstart antingen genom att låna dem på universitetsbiblioteket eller genom att köpa dem i bokhandeln. Vi förväntar oss att du tar del av kurslitteraturen i samma takt som vi tar upp den på lektionerna. Det blir mycket lättare för dig att tillgodogöra dig undervisningen på det sättet.

Vi inleder första veckan med Kulicks bok A Death in the Rainforest. Den kan du antingen köpa eller låna som e-bok på universitetsbiblioteket och börja läsa redan innan kursen börjar. Du hittar litteraturlistan längre ner på sidan.

I början av varje vecka kommer du att få instuderingsfrågor för kursmaterialet som vi kommer att använda som diskussionsunderlag den veckan. På så sätt kommer du att kunna tillgodogöra dig undervisningen på bästa sätt.

 

Examination

Kursen examineras genom en hemtentamen som du får en vecka på dig att skriva och lämna in. Inlämning av hemtentan ska ske senast den 16 februari.

 

Litteratur

Kursmaterialet består huvudsakligen av dessa fyra böcker.

Eriksen, Thomas H. (2017) What is Anthropology? Pluto Press.

Kulick, Don (2018) A Death in the Rainforest: How a Language and a Way of Life Came to an End in Papua New Guinea. Algonquin Books. 

Reese, Ashanté M. (2019) Black Food Geographies: Race, Self-Reliance, and Food Access in Washington D.C. The University of North Carolina Press.

Rommel, Carl (2021) Egypt's Football Revolution: Emotion, Masculinity, and Uneasy Politics. University of Texas Press.

 

Vi ses den 15 januari!

Carl

Här finns en länk till våra kontaktuppgifter.