Kursöversikt

 

Välkommen till kursen Genus och sexualitet!

 

Kursansvarig är Camelia Dewan. Kontakta mig om ni har frågor om kursinnehåll. För frågor om kursadministration, vänligen kontakta Angelika Holm.

Min kontorsstid är Fredagar 9-11 via https://uu-se.zoom.us/j/63459528708

Drop in eller tidsbokning via e-post: camelia.dewan@antro.uu.se. Försök ställa frågor för/efter/eller under seminarier och föreläsningar så mycket som möjligt istället för e-post. E-post besvaras inom två dagar under kontorstid.

 

Om kursen

Denna delkurs fokuserar på ämnena genus och sexualitet ur ett antropologiskt perspektiv. Under kursens gång kommer feminism att introduceras på ett sätt som kopplar denna teoribildning och aktivism till historiska och nutida problem inom antropologin. Olika klassiska antropologiska texter används för att påvisa kontinuitet och ändringar inom disciplinen när det kommer till problematiserandet av genus och sexualitet. Stor vikt läggs också på att utforska hur genus och sexualitet uttrycks och utformas runt om i världen, med hjälp av etnografisk litteratur.

Under fem veckor kommer du att få lära dig de grundläggande begrepp som används inom antropologin för att analysera och nå en djupare förståelse för teman så som:

  • Natur/kultur/genus
  • Normer, sexualitet och makt
  • Genus och institutioner
  • Genuspolitik

 

Kursstart och schema

Vi inleder med kursintroduktion måndag 19 februari 2024 kl. 11.15-13.00 (2-K1024, Engelska parken). På torsdag 22 februari har vi vårt första seminarium kl 13.15-15.00.

 

Schemat hittar du i TimeEdit.

 

Undervisning och förväntningar

Den här kursen omfattar 7.5 hp och du läser den antingen som en fristående kurs, som en kursmodul i kursen eller som en del i vårt Kandidatprogram i kultur, samhälle och etnografi (KuSE). Hela kursen kommer att ges på svenska. Seminarietillfällena erbjuds även på engelska för de som vill.

Undervisningen hålls i Engelska Parken. Undervisningstillfällena består av fyra föreläsningar och fyra seminarier där ni uppdelats i mindre grupper.

Seminarierna är obligatoriska och består av att varje student tar eget ansvar att läsa kurslitteraturen i förväg för att kunna delta i student-ledda diskussioner baserade på seminariefrågor. Vid frånvaro vänligen kontakta kursansvarig.

Föreläsningar är till för att sätta kurslitteraturen i ett bredare antropologiskt sammanhang och är ett bra tillfälle att ställa frågor om saker som är otydligt, oklart eller motsägelsefullt. Att delta och följa med på föreläsningar är därmed en viktig förberedelse inför seminariumuppgifter och hemtentamen.

Jag förväntar mig att du läser kurslitteraturen noggrant och i samma takt som vi tar upp den på lektionerna. Läsanvisningar hittar du här. Föreläsningar ersätter därmed inte egen läsning. Litteraturen finns att hitta på biblioteket. Den fullständiga litteraturlistan finner du här.

Böcker som du behöver ha innan kursstart:

  • de Beauvoir, Simone. 2002. Det andra könet. Stockholm: Norstedts.
  • Foucault, Michel. 2002. Sexualitetens historia band. 1 – Viljan att veta. Göteborg: Daidalos.
  • Kulick, Don and Anne Meneley (Eds.). 2005. Fat: The Anthropology of an Obsession. New York: Jeremy P. Tarcher/Penguin.
  • Kulick, Don. 1998. Travesti: Sex, Gender, and Culture among Brazilian Transgendered Prostitutes. Chicago: University of Chicago Press.
  • Althusser, Louis. 2020. On Ideology. New York: Verso. [Ideology and Ideological State Apparatuses. (Notes towards an Investigation), s. 1-50].

Information om föreläsningar och seminarier finns här. Det är viktigt att notera att föreläsningarna är till för dig att använda som studieunderlag, men dessa får inte spelas och/eller spridas utanför klassrummet eller delas med andra.

Kursen examineras genom en hemtentamen som du får en vecka på dig att skriva och lämna in. Läs mer om examination och bedömning här.

Efter kursen kommer en kursutvärderingsenkät att skickas ut. Vänligen fyll i den noggrant. Svaren är till stor hjälp i vårt arbete att kontinuerligt utveckla undervisningen. Tack på förhand!

 

Mer information om kursen publiceras inom kort.

 

Välkommen och lycka till!