Kursöversikt

16.jpg

 

Välkommen till kursen Antropologiska perspektiv på ekonomi: Om kohandel och kapitalism!

Under fem veckor kommer du att diskutera frågor som har att göra med utbyte, gåvor, skuld, mat och miljö, konsumption och ekonomi ur ett antropologiskt perspektiv. 

Kursen inleds med upprop och kursintroduktion måndagen den 25 mars kl 09:15 i 3-2028 Engelska Parken.

Kursens huvudlärare heter Mahmoud Keshavarz. Kontakta kursansvarig huvudlärare om du har frågor kring kursens upplägg och innehåll. 

 

Om kursen

Kursen fokuserar på försörjningsstrategier och samhällsorganisation i lokala och i globala sammanhang. Med hjälp av etnografiska studier från olika samhällen får du lära dig att analysera hur ekonomiska och materiella förhållanden är sammanflätade med sociokulturella och politiska dimensioner.

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier som hålls på campus Engelska parken. Det är obligatorisk närvaro på seminarietillfällena. Om du mot förmodan inte kan närvara vid någon av lektionerna (seminarierna) så får du skriva en skriftlig kompensationsuppgift.

En föreläsning med Charlotta Widmark är förinspelad och finns under kursmaterial. Du kommer även träffa Sten Hagberg som gästföreläser om pengar på kursen.

Schema och uppgifter om undervisningslokaler hittar du i menyn på vänster sida, men även under modulen Studieanvisningar där du också finner information om innehåll för varje lektion, lärare och läsanvisningar. Om dessa scheman av någon anledning inte överensstämmer så är det alltid det i Studieanvisningar som gäller.

Undervisningsmaterialet består av böcker och artiklar.

Fullständig lista på kursmaterial finner du här. Böckerna finns att köpa i bokhandeln och att låna på universitetsbiblioteket. De kan eventuellt finnas att köpa begagnade. Flera av böckerna är e-böcker och finns att köpa på nätet och/eller låna i universitetsbiblioteket.

Examination

Kursen examineras genom en skriftlig hemtentamen. Frågorna lämnas ut torsdagen den 18 april kl 17:00 och ska lämnas in senast fredagen den 26 april kl 17:00. 

 

Förväntningar och stöd

Du kan förvänta dig engagerade och kunniga lärare som gör sitt yttersta för att möta dina behov och förväntningar på utbildningen. 

Du förväntas närvara och delta aktivt i undervisningen! Det är obligatorisk närvaro vid seminarier, men vi förväntar oss att du också deltar i föreläsningarna och i alla andra undervisningsmoment. Vår erfarenhet är att studenter som deltar i all undervisning bättre tillgodogör sig utbildningens mål.

Du förväntas läsa all kurslitteratur och ta del av undervisningsmaterialet enligt den instruktion du får av dina lärare. Vår erfarenhet är att leverans av beställd kurslitteratur kan dröja, så se till att vara ute i god tid med att införskaffa böckerna så att du har dem till start för varje delkurs!

Lärarnas presentationer från föreläsningarna kan du använda som studieunderlag. De får dock inte spridas utanför klassrummet. 

 

Upprop

Kursen inleds med upprop och kursintroduktion måndagen den 25 mars kl 09:15 i 3-2028 Engelska Parken.

Innan dess, ta dig tid att informera dig om kursen och vår institution genom att klicka dig runt alla delar av detta klassrum via menyn till vänster. På så vis är du väl förberedd när kursen startar. 

Titta gärna på Charlottas föreläsning inför första undervisningstillfället. 

Välkommen och lycka till önskar vi på institutionen för kulturantropologi och etnologi!

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum