Course syllabus

Tre av antropologins pionjärer. Läs hela kursinforamtionen för att ta reda på vem kvinnan i mitten är.

Välkommen till "Antropologi i tid och rum: en idé- och teorihistorisk översikt" (kulturantropologi B1, 7.5 hp)

I denna kursöversikt kan du läsa om kursens upplägg och litteratur, och se när kursen börjar. Du kan även läsa om hur du kan förbereda dig inför kursstart och den första veckan. En planering för hela kursen inklusive läshänvisningar vecka för vecka finns på sidorna/modulerna om kursens föresläsningar (Lectures) och seminarier (Seminars).

Kursansvarig lärare är Sverker Finnström. Han kan svara på frågor om kursens upplägg och innehåll. Shen Qing kommer också undervisa på kursen.  Angelika Holm som är kursadministratör kan erbjuda studievägledning och svara på frågor om antagning och registrering. Susann Baez Ullberg är studierektor för grundutbildningen.

 

Om kursen/About the course

Denna delkurs, som även kan läsas som fristående kurs, erbjuder en översikt som ger fördjupade kunskaper i den historiska utvecklingen av antropologisk teoribildning. Antropologins analysmetoder, som det jämförande perspektivet, diskuteras i relation till ämnets olika teorier. Relationen mellan empiri och teori belyses.

 

Kurslitteratur/Course reading

Litteraturen består av två böcker. A history of anthropological theory erbjuder en pedagogisk introduktion och översikt till kurstemat och är en guide i läsningen av originaltexterna som finns i Readings for a history of anthropological theory.

Erickson, Paul A. och Liam D. Murphy. 2017. A History of Anthropological Theory, Fifth Edition. Toronto: University of Toronto Press

Erickson, Paul A. och Liam D. Murphy (red). 2017. Readings for a History of Anthropological Theory, Fifth Edition. Toronto: University of Toronto Press.

Undervisningen är planerad utifrån den femte upplagan. Det finns även en nyare, sjätte upplaga, som fungerar, men då med vissa separata instruktioner från oss lärare. Böckerna finner ni på Karin Boye-biblioteket och på Carolina. Böckerna finns även som elektroniska resurser men med begräsningar. För översiktsboken A History of Anthropological Theory ger universitetsbiblioteket möjlighet för tre användare samtidigt medan samlingen med originaltexter, Readings for a History of Anthropological Theory, tillåter två användare samtidigt.

Det finns en FB-grupp som förmedlar antropologisk kurslitteratur i Uppsala och Stockholm ("Kurslitteratur inom Antropologi och Etnologi köpes, säljes & bytes!").

 

Kurs start/Course start

Kursen startar den 15/1 klockan 08.15-10.00, sal XI universitetshuset.

Kursen är planerad med föreläsningar på måndagar kl. 08.15 och tisdagar kl. 10.15, med vissa undantag. Veckorna avslutas med uppföljande seminarier på fredagar, förmiddagar eller eftermiddagar, beroende på vecka och seminariegrupp. 

Schemat (TimeEdit) hittar ni i menyn till vänster (för registrerade studenter).

You will find the course schedule (Schedule, TimeEdit) in the left hand menu (registered students only).

 

Förväntningar/Expectations

Föreläsningar 1-7: vi vill betona vikten av att ni förbereder er inför varje föreläsning och följer de schemalagda aktiviteterna. Under föreläsningarna kommer vi att lägga vikt vid att identifiera styrkor och svagheter i olika teoretiska perspektiv, så att ni själva kan lära er att tillämpa specifika teorier och också se att ingen teori kan förklara allt. Vi kommer även att behandla teorierna utifrån ett idéhistoriskt perspektiv, som uttryck för tidsandan. Vår ambition är att ni ska kunna identifiera svagheter men även förtjänster med äldre tiders teorier, samtidigt som ni ska fördjupa er förståelse av de antropologiska teoriernas relation till etnografi och antropologins metoder och empiriska inriktning. Under föreläsningarna kommer vi även att diskutera hur äldre teorier skiljer sig åt från de teoretiska perspektiv som används idag. Samtidigt har kanske dagens teorier sina egna svagheter. Till skillnad från tidigare teoribyggens holistiska anspråk tycks antropologin idag fokusera på avgränsade aspekter av det mänskliga livet. Eller vad innebär egentligen holism och tonvikten på sammanhanget? Är helheten större än summan av delarna?

Seminarier 1-4: ni kommer att delas upp i mindre seminariegrupper. Inför varje seminarium ska ni formulera korta texter och/eller frågor. Ni läser varandras texter innan seminarierna, och frågorna ska ni ha med er till seminarierna. Liksom seminarierna är dessa förberedande uppgifter obligatoriska men de kommer inte att betygssättas. 

Svenska och engelska: kursen ger er möjlighet att läsa, tala och skriva antropologi på engelska (utan betygssättning). Två av fyra seminariegrupper hålls på engelska, en frivillig inbjudan att tillsammans och mer systematiskt men fortfarande informellt göra antropologi på engelska. En del föreläsningar kommer även ges på engelska.

Tentamen: kursen avslutas med en salstentamen som betygssätts. Denna ska ni skriva individuellt utifrån givna instruktioner och ramar. Datum för salstentamen är fredag 16 februari kl. 08.00-12.00 (address Bergsbrunnagatan 15, sal 2).

 

Förbered er/Get prepared

Av erfarenhet vet vi att antropologi B1 är inspirerade men samtidigt läs- och informationstung. Det är därför viktigt att ni bekantar er med böckerna redan innan kursstart. Vi rekommenderar att ni införskaffar egna exemplar av kursens böcker, då universitetsbibliotekets uppsättningar bara finns för kortlån och/eller med begränsningar.

Vi har ingen annan obligatorisk kurslitteratur utöver Erickson & Murphys två böcker, men Thomas Hylland Eriksens What is anthropology? från A-kursen i kulturantropologi, kan vara till stor hjälp även på denna kurs. Vill vill även tipsa om fem klassiska dokumentärfilmer som är bra komplement till kurslitteraturen, som alla finns på YouTube. Dessa filmer har flera år på nacken, men de tar upp frågor och teman som vi även kommer att behandla i undervisningen:

"Strangers abroad: Off the verandah” (en film om Malinowski)

”Strangers abroad: The shackles of tradition” (en film om Boas)

”Strangers abroad: Strange beliefs” (en film om Evans-Pritchard)

"Strangers abroad: Coming of Age" (en film om Mead)

”Margaret Mead and Samoa” (en film om Mead)

 

För de av er som ännu inte är registrerade, finns här alla instruktioner för vecka 1

Första veckan behandlar följande texter som alla ska läsa:

A history of anthropological theory: Del 1, sid 1-64.

Readers for a history of anthropological theory: Del 1, kapitel 1-9, med fokus på Tylor (kapitel 2), Durkheim (kapitel 7) och Weber (kapitel 8)

Förbered er genom att läsa, ta anteckningar, skriva och lämna in, och läsa igen:

Read and take notes. After you have read each of the original texts for this week, answer the set of questions that accompany those original texts in the Readings-book. Also, go through the list of key word definitions that accompany the original texts in the Readings-book. Note down your answers and bring your notes to the seminar. Any unanswered or unclear questions can be addressed during the seminar. The questions and the key words will help you prepare your reflection paper, and they will prepare you for the final written exam.

Write. Compose a 2-page (400-600 words) reflection paper and upload it to the file area of your respective seminar group (make sure to upload the assignment to the correct seminar folder). Deadline is at 17.00 the day before the seminar. Parallel, start work on a mindmap.

In the reflection paper, compare and contrast one or more aspects of at least two approaches to studying human society and/or culture that were discussed in the readings for week 1 (e.g. Marx, Weber, Durkheim, Spencer, Morgan/Tylor). Please consider what kinds of fundamental questions about society/culture the theorists are asking, and compare how they are different or similar to each other. You should relate Erickson & Murphy’s discussion of these authors to the original texts and comment upon the kinds of questions that these approaches inspire, what counts as an explanation etcetera.

Prepare. Before the seminar you should read the reflection papers of your fellow students in your respective seminar group. Based on this reading, prepare in writing one question to each of your fellow student. Also, bring your reading notes to the seminar. During the seminar students will have the opportunity to present their conclusions and discuss them with fellow students in their seminar groups.

---

Hilda Kuper. Det är kvinnan i mitten av kursens omslagsbild, bra att veta nu när du läst hela kursinstruktionen. Under kursen kommer vi höra mer om henne och många andra antropologiska pionjärer. Och dessa pionjärer var verkligen inte bara män!