Kursöversikt

Bangkok_Protests_15_October_2020_Ratchaprasong_Bangkok_06.jpg

Photo: protests in Bangkok 16 October 2020 CC BY-SA 4.0

Välkommen till kursen Kulturantropologi B2 Homo Politicus: Etnografiska Perspektiv!

Du läser den antingen som en fristående delkurs om 7.5 hp, som del i terminskursen Kulturantropologi B eller som en del i vårt utbildningsprogram KuSe.  

Kursens huvudlärare heter Claudia Merli https://www.katalog.uu.se/profile/?id=N1-1011. Kontakta kursansvarig huvudlärare om du har frågor kring kursens upplägg och innehåll. 

 

Om kursen

Kursen fokuserar på stora och små gruppers identitetsskapande, hur gruppgränser formas, bibehålls och förändras. Med besläktade modeller kan politisk antropologi förklara gruppdynamik bland militanta veganer, hundmänniskor och i hyresgästföreningar, eller för den delen strömningar som Me Too eller Black Lives Matter. Med specifika etnografiska perspektiv från olika regioner och tematiska synvinklar ämnar kursen att belysa generella aspekter av makt, motstånd, politisk organisering och identitet. Politik kommer ständigt till uttryck genom nya kanaler. Kursen fokuserar på politiska processer av makt och motstånd, där studenten till exempel lär sig hur små grupper bidrar till bredare former av nationalism eller till etniska separatiströrelser.

Undervisningen på kursen består av föreläsningar och seminarier samt visuell material (dokumentär och filmer) som (för det mesta) hålls på campus Engelska parken.

Schema och uppgifter om undervisningslokaler hittar du i menyn på vänster sida, men även under modulen Studieanvisningar där du också finner information om innehåll för varje lektion, lärare och läsanvisningar. Om dessa scheman av någon anledning inte överensstämmer så är det alltid det i Studieanvisningar som gäller.

Undervisningsmaterialet består av böcker (i form av kapitel urval i några fall), artiklar, och filmisk material. Fullständig lista på kursmaterial finner du här. Böckerna finns att köpa i bokhandeln och att låna på universitetsbiblioteket. De kan eventuellt finnas att köpa begagnade. Flera av böckerna är e-böcker och finns att köpa på nätet och/eller låna i universitetsbiblioteket.

Examination

Kursen examineras genom salstentamen Fredag 22 mars, kl 8-12.

 

Förväntningar och stöd

Du kan förvänta dig engagerade och kunniga lärare som gör sitt yttersta för att möta dina behov och förväntningar på utbildningen. 

Du förväntas närvara och delta aktivt i undervisningen! Det är obligatorisk närvaro vid seminarier, men vi förväntar oss att du också deltar i föreläsningarna och i alla andra undervisningsmoment. Vår erfarenhet är att studenter som deltar i all undervisning bättre tillgodogör sig utbildningens mål.

Du förväntas läsa all kurslitteratur och ta del av undervisningsmaterialet enligt den instruktion du får av dina lärare. Vår erfarenhet är att leverans av beställd kurslitteratur kan dröja, så se till att vara ute i god tid med att införskaffa böckerna så att du har dem till start för varje delkurs!

Lärarnas presentationer från föreläsningarna kan du använda som studieunderlag. De får dock inte spridas utanför klassrummet. 

 

Upprop

Kursen inleds med upprop och kursintroduktion måndag 19 februari kl. 13.15  i sal 7-0042 i Engelska Parken.

Innan dess, ta dig tid att informera dig om kursen och vår institution genom att klicka dig runt alla delar av detta klassrum via menyn till vänster. På så vis är du väl förberedd när kursen startar. 

 

Välkommen och lycka till önskar vi på institutionen för kulturantropologi och etnologi!Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum