Kursöversikt

project.webp

 

Välkommen till kursen Projektarbete 

Välkommen till KUSE-projektet, med Jakob Löfgren .

 

Om kursen

Kursen syftar till att erbjuda studenterna möjlighet att tillämpa kunskaper och perspektiv som de förvärvat inom ramarna för programmet på ett konkret problemområde med ett konkret output. 

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna

  • operationalisera centrala begrepp som tillägnats inom ramarna för programmet genom att tillämpa dem på ett konkret problem, exempelvis konstruktionen av genus eller etnicitet i det offentliga rummet, i utställningar eller på arbetsplatser
  • i kreativa former, såsom virtuell utställning, idé till tidskrift, eller manus för en film eller teaterföreställning, gestalta centrala kulturvetenskapliga perspektiv

Undervisningen på kursen består av  seminarier och praktiskt projektarbete Undervisningen sker både online och på plats i Engelska parken. Hybridmöjligheter finns.  

Schema och uppgifter om undervisningslokaler

Projektarbete 5KA601 KA601 DATUM VENUE TID
Informationswebinarium  08-apr ONLINE 13-15 
Kickoff seminarium  2024-04-25
12:228,
Blåsenhus
10:00-12
ONLINE HANDLEDNING 2024-05-07 ONLINE 13-15
Roundtable seminarium  2024-05-16 3-2028,
Engelska
Parken
09:15 - 11:00 
Slutseminarium 2024-05-30 3-2028,
Engelska
Parken
10:00-13
DEADLINE 2024-06-04 17:00

Salar för seminarier kommer att meddelas innan kurstart. 

Undervisningsmaterialet består av böcker, artiklar, och annat material som DU anser DIG behöva för DITT projekt.

Examination

Kursen examineras genom ett genomfört projekt som du själv skapar och driver, med en kreativ output. Det kan handla om att projektera en utställning, tidskrift, podcast, dokumentärfilm, audiopaper, posterpresentation, rapport osv. 

Projektarbete är en process, med delmål. Under kursens gång kommer du att få konstruera en projektplan (presenteras på Kickoff seminariet), och lägga upp din egen process, med egna delmål. Du klarar kursen genom att planera, utföra och föra i mål ditt eget projekt. 

 

Förväntningar och stöd

Du kan förvänta dig en handledd projektprocess.  

Du förväntas närvara och delta aktivt i undervisningen! Det är obligatorisk närvaro vid seminarier. 

Du förväntas driva ditt projekt i mål inom utsatt tid och vara kreativ i din applicering av kunskapen du skaffat dig under KUSE-programmet 

 

 

Välkommen och lycka till önskar vi på institutionen för kulturantropologi och etnologi!Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum